Vítejte na webu Spolku rodičů a přátel školy při "Horním gymplu" v Havířově

Na těchto stránkách najdete všechny potřebné informace o činnosti rodičovského spolku při Gymnáziu v Havířově - Podlesí, od zápisů z našich setkání, přes informace o způsobu využití financí spolku, až po pozvánky na akce, které pořádáme. Pokud by vám na těchto stránkách nějaká informace o nás chyběla, napište nám na srps-hornigympl@seznam.cz a napravíme to.

Přispět na financování aktivit vašich dětí můžete i přímo na účet SRPŠ:  1022726261/6100 (Equa bank a.s.)

Milí rodiče a přátelé horního gymnázia :-),

Každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Tyto finanční prostředky budou použity, stejně jako v minulých letech, na výdaje spojené s hrazením nákladů na žákovské soutěže (jízdné, startovné), pronájmy sálů na slavnostní studentské akce, estetizaci školních prostor, kontakt s partnerskými školami apod. Jednotlivé požadavky učitelů na finanční výpomoc při organizaci akcí schvaluje výbor SRPŠ. Informace o financování aktivit žáků najdete na webu školy, příp. Vám je sdělí delegát třídy.

Výběr příspěvků provádí třídní profesor, který předá vybrané příspěvky hospodářce spolku. Od letošního roku je možné zasílat příspěvky i na účet SRPŠ s tím, že do poznámky je nutné uvést jméno a třídu dárce, jinak nelze platbu identifikovat. Číslo účtu je 1022726261/6100.